Puheenjohtajan palsta

23.08.2012 / Antti Salonen

Terveisiä Liittokokouksesta

Metallityöväenliiton 21. liittokokous on käyty ja suuntaviivat seuraavaksi nelivuotiskaudeksi on asetettu. Mennyt nelivuotiskausi jätti paljon korjattavaa ja parannettavaa. Hyvistä ajatuksista ja esityksistä on siirryttävä toiminnan tielle ja kuljettava kohti entistä parempia työ- ja palkkaehtoja.

Hallintoon valittujen tehtävä on huolehtia siitä, että Metallin palkansaajien reaaliansiokehitys on tulevaisuudessa positiivinen ja siitä, että tuleviin työehtosopimuksiin saadaan kirjattua mm. selkeät parannukset koskien vuokratyöntekijöiden asemaa, sekä vuosiloman pidentäminen ansiotasoa laskematta. Mielestäni yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada joukkokanneoikeus ammattiliitoille.

Nyt kirjatuista linjauksista on pidettävä kiinni, vaikka tie edistys askeliin on takkuinen ja haasteellinen. Työ- ja palkkaehdoista joudutaan varmasti taistelemaan tulevaisuudessakin. Siihen taisteluun meidän pitää olla valmiina. Tulevan nelivuotiskauden aikana meidän on pystyttävä turvaamaan nykyinen eläkejärjestelmä ja torjuttava vaatimukset eläkeiän nostosta. Järjestäytymisasteen vahvistamiseksi liittokokous teki linjaukset mm. sähköisten palvelujen lisäämiseksi sekä jalkauttaa liiton työntekijät käymään kaikilla liiton sopimusalojen työpaikoilla.

Oman ammattiosastomme näkökulmasta Metalli Seiska säilytti vahvan asemansa liiton hallinnossa. Liittohallituspaikka varapaikkoineen, sekä liittovaltuuston ensimmäinen varapaikka takaavat, että ammattiosaston ääni kuuluu hallinnossa. Omalta osaltani tulen Metallityöväenliiton hallituksen jäsenenä toimimaan kentän äänitorvena ja viemään jäsenten viestiä päätöksentekoon.

Kesälomat ovat alkaneet metallin työpaikoilla, ammattiosastojen- ja liiton toimistoissa. Edunvalvonta ei kuitenkaan voi nukahtaa työehtosopimuksen kanssa riippukeinuun, sillä tehtaat ja työpaikat ovat toiminnassa ympärivuoden. Olkiluodon ydinvoimalan rakennustyömaan työehtoja koskevat ongelmat ovat esimerkkinä siitä, kuinka pitkälle lakien ja työehtosopimusten kiertämisessä voidaan mennä jos asioihin ei puututa välittömästi ja riittävällä voimalla.

Ammattiosastonjokainen jäsen on edunvalvoja, joka voi puuttua työpaikan epäkohtiin tairikkomuksiin. Aktiivisella toiminnalla työpaikalla ja järjestötoiminnassajokainen meistä voi olla mukana turvaamassa edunvalvontaa ja huolehtimassa että tavoitteet saavutetaan.

Antti Salonen
Puheenjohtaja

Palaa takaisin